Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Dr n. med. Marek Wojtaszek
Podkarpacki konsultant ds. medycyny ratunkowej
Zakład Ratownictwa Medycznego, Medycyny Ratunkowej i Katastrof,
Katedra Ratownictwa Medycznego, UR
Członkowie:
Stanisław Grzybowski
lek. med.
specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii SPZZOZ w Nisku
dr n. o zdr. Dorota Ozga
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym,
Katedra Ratownictwa Medycznego, UR
Dr hab. n med. Bogumiła Wołoszczuk – Gębicka prof. UR
Zakład Intensywnej Terapii i Toksykologii Klinicznej, Katedra Ratownictwa Medycznego,
Uniwersytet Rzeszowski