Komitet Organizacyjny

 
mgr Jadwiga Bielecka
Kierownik Oddziału Pomocy Doraźnej
SPZZOZ w Nisku
lic. Marcin Warchoł